Tesno stanje in vrzeli

Tesno stanje in vrzeli

Tesno stanje (pomanjkanje prostora)

O tesnem stanju govorimo takrat, ko je v zobnem loku premalo prostora, da bi se vsi zobje pravilno uvrstili. Zobje so rotirani ali na nepravem mestu. Tesno stanje se pojavi, kadar velikost zob ni v skladu z velikostjo čeljusti ali pa so zobje večji od razpoložljivega prostora. Povzroča ga tudi nepravilno izraščanje zob in predčasna ali pozna izguba mlečnih zob.

Tesno stanje zdravimo, saj lahko:

  • onemogoča natančno čiščenje vseh zobnih ploskev, kar
  • vodi v zobno gnilobo
  • pripomore k nastanku vnetja dlesni in parodontalne bolezni
  • onemogoča pravilno funkcijo žvečenja
  • botruje k manj privlačnemu nasmehu

Kako ortodontsko zdravimo tesno stanje?

Prostor lahko pridobimo s širjenjem čeljusti, nagibi zob, strippingom (rahlo tanjšanje sklenine in posledično širine zob), distalizacijo (pomik zob nazaj) in z odstranitvijo točno določenih zob. Zobe z aparatom pravilno uvrstimo v pripravljen prostor v zobnem loku.

Vrzeli med zobmi

Vrzeli (nasprotje tesnega stanja) so odvečen prostor med zobmi, sosednji zobje niso v kontaktu. Pojavijo se, ko so zobje manjši, neskladni z velikostjo čeljusti. Vrzeli se lahko pojavijo tudi zaradi protruzije zob (naprej nagnjeni sprednji zobje), manjkajočih in impaktiranih (neizraslih) zob ali nepravilnega narastišča dlesni.

Vrzeli zdravimo, ker lahko:

  • povzročajo nepravilno funkcijo
  • asimetrijo v zobnem loku
  • nagibe sosednjih zob
  • prekomerno izraščanje zob nasprotnega zobnega loka
  • manj privlačen nasmeh

Kako ortodontsko zdravimo vrzeli?

Po natančni diagnostiki in pogovoru s pacientom se odločimo, da vrzel zapremo z ortodontskim aparatom ali vrzel z aparatom odpremo in pripravimo primeren prostor za zobni vsadek (implantat) ali mostiček.